O mnie

W zawodzie fizjoterapeuty łączę zdobyte kwalifikacje z rozwijaniem własnych pasji i zdrowym stylem życia. Interesuje mnie medycyna niekonwencjonalna oraz podejście komplementarne kierując się dobrem w pracy terapeutycznej z pacjentem. Swoje początki fizjoterapii ukierunkowałam na pracy z dziećmi, jednak wewnętrzny rozwój zmotywował mnie do eksploracji, dotychczas mniej znanych, zagadnień wokół fizjoterapii kobiecej i kobiet w ciąży. W oparciu o środowisko położnicze, wspólnymi siłami udało się przeprowadzić wartościowe obserwacje i zdobyć wiedzę wzbogacającą oraz uzupełniającą nasze profesje. W pracy terapeutycznej pragnę przyczyniać się do polepszenia jakości opieki okołoporodowej a równocześnie uświadamiać i edukować. Czuję się spełniona wprowadzając i podnosząc nowe standardy fizjoterapii kobiecej – ginekologicznej oraz położniczej.